Rudy DEBBAUT

ACCOUNTANCY & BELASTINGCONSULTANCY

Dienstverlening

 

Als onafhankelijk deskundige streven wij ernaar onze cliënten een totaalservice op maat aan te bieden waarbij de kwaliteit centraal staat. Daarbij wordt er steeds rekening gehouden met de wettelijke mogelijkheden en beperkingen. Zo nodig wordt samengewerkt met andere deskundigen (bvb. boekhouder, bedrijfsrevisor, advocaat, notaris, sociaal verzekeringsfonds, ...).

Om een idee te geven van de dienstverlening waarvoor wij staan vindt u hierna bij wijze van voorbeeld een overzicht van diensten die wij verlenen.

Om het overzicht te vergemakkelijken is de dienstverlening onderverdeeld per categorie belastingplichtige (uiteraard kan éénzelfde belastingplichtige tot verschillende categorieën behoren):

 1. de zelfstandige ondernemer en de vrije beroepsbeoefenaar (klik hier);
 2. de KMO-vennootschap (klik hier);
 3. de particulier (klik hier) en
 4. de organisatie of vereniging (klik hier).Dienstverlening voor de zelfstandige ondernemer en de vrije beroepsbeoefenaar

 • advies en bijstand in de aan de opstart voorafgaande fase: adviesinstantie erkend door de Vlaamse Overheid in het kader van de DNA-cheques (Durf Na Advies);
 • advies en begeleiding bij het opstarten van een zelfstandige activiteit: vanaf het eerste idee tot het operationeel zijn;
 • advies en bijstand bij het vervullen van de boekhoudkundige, fiscale en andere wettelijke verplichtingen in het kader van de beroepsactiviteit (organisatie van de boekhouding, aangiften in de personenbelasting, BTW-aangiften, ...);
 • advies bij het nemen van investerings- en beleidsbeslissingen;
 • audit en advies bij het optimaliseren van de situatie van de onderneming, rekening houdend met de wettelijke mogelijkheden en beperkingen;
 • advies en bijstand bij financiële planning: zowel privé als professioneel;
 • advies en bijstand in verband met vastgoedoperaties;
 • advies en bijstand bij de stopzetting en opvolging van de beroepsactiviteit (met inbegrip van de successieproblematiek);
 • advies en begeleiding op het gebied van het sociaal statuut van de zelfstandigen;
 • advies en begeleiding bij de tewerkstelling van werknemers;
 • advies, bijstand en vertegenwoordiging bij de administraties in geval van problemen (onder meer bij controles, vragen om inlichtingen, berichten van wijziging van de aangifte, bezwaarschriften, ...);
 • advies en begeleiding bij problemen in aanverwante gebieden (bvb. handelshuurovereenkomsten, handelsrecht, burgerlijk recht, ...);
 • gerechtelijke en privé-expertise op het vlak van boekhoudkundige en aanverwante problemen;
 • ...

Top

Dienstverlening voor de KMO-vennootschap

 • advies en begeleiding bij het oprichten van een vennootschap (o.m. de omzetting van een eenmanszaak in een vennootschap, opstellen van een financieel plan, …);
 • advies en bijstand bij het vervullen van de fiscale en andere wettelijke verplichtingen (aangiften in de vennootschapsbelasting, BTW-aangiften, ...);
 • advies bij het nemen van investerings- en beleidsbeslissingen;
 • audit en advies bij het optimaliseren van de situatie van de onderneming, rekening houdend met de wettelijke mogelijkheden en beperkingen;
 • advies bij de situatie van de vennoten en zaakvoerders of bestuurders, rekening houdend met het wettelijk kader;
 • advies en begeleiding op het gebied van het sociaal statuut van de zelfstandigen (meer bepaald de zaakvoerders en bestuurders);
 • advies en begeleiding bij de tewerkstelling van werknemers;
 • advies, bijstand en vertegenwoordiging bij de administraties in geval van problemen (onder meer bij controles, vragen om inlichtingen, berichten van wijziging van de aangifte, bezwaarschriften, ...);
 • advies in verband met de stopzetting en overdracht van de vennootschap (inbegrepen de successieproblematiek);
 • advies en begeleiding bij problemen in aanverwante gebieden (bvb. handelshuurovereenkomsten, vennootschapsrecht, burgerlijk recht, ...);
 • gerechtelijke en privé-expertise op het vlak van boekhoudkundige en aanverwante problemen;
 • controleopdrachten en verslaggeving in verband met onder meer de omzetting van vennootschappen, fusie van vennootschappen, vereffening van vennootschappen, …
 • ...

Top

Dienstverlening voor de particulier

 • studie en advies in verband met de optimalisering van de persoonlijke financieel-fiscale situatie (persoonlijke financiële planning);
 • advies en begeleiding bij het vervullen van de fiscale verplichtingen (aangifte in de personenbelasting, aangifte van de nalatenschap, ...);
 • advies bij het nemen van investerings- en beleggingsbeslissingen (onder meer in verband met vastgoed);
 • advies bij successieplanning;
 • advies betreffende internationale activiteiten als werknemer, rekening houdend met zowel de Belgische als internationale regelgeving;
 • advies en begeleiding op het gebied van de sociale zekerheid, zowel nationaal als internationaal;
 • advies, bijstand en vertegenwoordiging bij de administraties in geval van problemen (onder meer bij controles, vragen om inlichtingen, berichten van wijziging van de aangifte, bezwaarschriften, ...);
 • advies en begeleiding bij problemen in aanverwante gebieden (bvb. huurovereenkomsten, burgerlijk recht, ...);
 • ...

Top

 

Dienstverlening voor de organisatie of vereniging

 • advies en begeleiding bij het vervullen van de fiscale verplichtingen (aangifte in de rechtspersonenbelasting, BTW-aangiften, ...);
 • advies en bijstand in verband met juridische en boekhoudkundige verplichtingen;
 • begeleiding van de beheerders en bestuurders;
 • verzorgen van informatiesessies over fiscale en juridische onderwerpen; 
 • ...

Top
 

Home

2011 Rudy DEBBAUT - ACCOUNTANCY & BELASTINGCONSULTANCY ● accountancy en belastingadvies met kwaliteit